});

/r/VNWritingPrompt metrics (Writing Prompt, but all in Vietnamese)

Subreddit này dành cho Writing Prompt (Các câu chuyện viết theo đề bài cho trÆ°á»›c) bằng tiếng Việt Ä‘úng chuẩn chính tả và ngữ pháp. Không sá»­ dụng tiếng Anh, teencode, "Tiếq Việt fiên bản Bùi Hiền" hoặc các ngôn ngữ khác.
Compare
Loading...


Milestones

Milestone Date Note
Jan 13, 2018 /r/VNWritingPrompt is born
Total Subscribers

1

Subreddit Rank

2,570,186

Average Subscriber Growth
Average daily subscriber growth for the past week, month, and year for /r/VNWritingPrompt.
Weekly Avg.0
Monthly Avg.0
Yearly Avg.0
Average Active Users
The average active users (polled every 2 hours) for the past week and month for /r/VNWritingPrompt.
Weekly Avg.0
Monthly Avg.0
Active Users/Subscriber

Subreddit Growth
How /r/VNWritingPrompt growth compares with growth of 3,157,273 other subreddits.
No. 1,942,449Fastest growing yesterday
No. 1,995,974Fastest growing last 7 days
No. 2,030,331Fastest growing last 30 days
No. 2,046,731Fastest growing last 90 days

Share:  


Comments


/r/TrendingReddits

reddit metrics is a tool for tracking statistics of 3,157,273 subreddits (1015 created yesterday) and discovering the fastest growing communities on reddit. We're not affiliated with reddit inc. Found a bug or have an idea for a statistic/ranking that we don't have? Share them here.